รายการในจังหวัด นครสวรรค์ 14 คัน จากทั้งหมด 8,960 คัน